Förskrivarutbildning

Utbildning i förskrivningsprocessen enligt Socialstyrelsens riktlinjer vänder sig till hjälpmedelsförskrivare inom Region Kronoberg samt förskrivare inom vårdvalet.

sep 26

Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Datasal Frigg, Centrumbyggnaden Sigfridsområdet, Växjö

Efter genomförd utbildning ska du bland annat känna till vad de olika stegen i förskrivningsprocessen innebär, vad specialanpassning är, hur de olika vägarna till hjälpmedel ser ut, vad som skiljer fritt val från enskilt ärende samt hur de lokala rutinerna ser ut vid förskrivning av hjälpmedel i Region Kronoberg. Vid utbildningen genomgår varje deltagare Socialstyrelsens webbutbildning.

På eftermiddagen samma dag erbjuds även webSesamutbildning. se separat inbjudan.

Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår, meddela ev. specialkost vid anmälan.
Max antal: 12 personer

Kontaktpersoner: Josefin Engelholm 0470-58 88 04, Barbro Petersson 0470-58 86 64

Anmäl här senast 2019-09-12, märk anmälan med utbildningens namn och datum, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 juni 2019