Seminarium om kateterrelaterade urinvägsinfektioner

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

sep 12

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Poseidon, Centrallasarettet Växjö

Avdelningarna 13 och 33 på Centrallasarettet Växjö har varit med i ett europeiskt pilotprojekt, Jamrai, som drivs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att förbättra rutinerna för att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Nu berättar de om sitt arbete - för att sprida kunskapen i Region Kronoberg.

Välkommen till föreläsningslokalen Poseidon, CLV, torsdag 12 september klockan 13-16.30!

Senast uppdaterad: 20 maj 2019