Taktil Stimulering - utbilda dig till beröringspedagog

Grundkurs i Taktil Stimulering omfattar 9 dagar (72 tim) teori och praktisk inlärning av metoden. Under utbildningen tillkommer 10 veckors projektarbete med dokumenterad praktik. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Cirka 55 timmar åtgår till projektarbetet.

aug 26

Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö

Taktil Stimulering används på allt fler håll inom vården och efterfrågas allt mer av patienter. Men vad är det egentligen och vad är det bra för?

Läs mer om kursen Taktil Stimulering, pdf, öppnas i nytt fönster

Kursdagar

Kursen omfattar totalt 9 utbildningdagar: 16-20 september, 31 oktober-1 november, 2-3 december.

Avgift

13 500 kr/deltagare exkl. moms, inkl utbildningsmaterial. För anställd inom Region Kronoberg 10 000 kr/deltagare.

Anmälan

Anmäl dig senast den 26 augusti till Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 13 december 2018