Verklighetslabbet söker nu team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster!

Vill ni utveckla smartare och bättre välfärdstjänster? Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram!

okt 24

Tid: 08:00 - 16 apr 08:00

Plats: Växjö

Idag bygger utveckling ofta på antaganden om vad våra användare och invånare behöver. Det kan leda till att de tjänster som tas fram inte efterfrågas eller används och implementeringen av nya lösningar försvåras.

Med Verklighetslabbets utvecklingsprogram tar ni er an utmaning eller ett problemområde från er verksamhet och utvecklar lösningar med hjälp av Innovationsguiden, ett metodstöd för att använda tjänstedesign i offentlig sektor. Metoden utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Vi söker nu team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster!

Under arbetets gång har vi tre gemensamma träffar: 24 oktober, 30 januari och 16 april. Mellan träffarna arbetar teamen i sin egen takt med stöd av Verklighetslabbets coacher. 

Här hittar du mer information om hur det går till. 

Information utvecklingsprogram

Anmäl ert utvecklingsteam via mail till: Det här är en e-postadress
Sista dag för anmälan av team är 23 september.

Du kan också höra av dig till Det här är en e-postadress om du har frågor.

Senast uppdaterad: 5 juli 2019