Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling.

För att säkerställa att invånarna ska få en så ändamålsenlig, kvalitetssäker och effektiv vård som möjligt, ska primärvården utgöra navet i hälso- och sjukvården.

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, AMK, i Region Kronoberg ingår i FoUU och är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett utförare.

AMK bidrar med expertkompetens vid utformning och uppdatering av regelverket för Vårdval Kronoberg - Primärvård.

Vi driver, utifrån ett helhetsperspektiv, primärvårdens framtida utveckling och utgör ett samlat forum för kvalitetsutveckling, utbildning, fortbildning och forskning för länets primärvård.

AMK vilar i huvudsak på tre ben:

 • Utbildning och fortbildning
 • Utveckling av vårdens utformning och innehåll
 • Forskning

Exempel på det utvecklingsarbete som AMK finansierar är de kvalitetsarbeten som genomförs på länets vårdcentraler.

Sammanställning av patientnära medicinsk kvalitetsutveckling 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

AMK ansvarar även för det medicinska utdataverktyget Medrave samt kunskapsverktyget Medibas för primärvården inom Region Kronoberg.

Klicka här för inloggning i Medrave.

Observera att din dator måste vara kopplat till Region Kronobergs nät. Sätt i SITHS-kortet i datorn innan du klickar på länken. Om du får upp två olika certifikat ska du välja det nedre.

Kontakt

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0767-25 96 25

Lisa Öberg

Forskningssekreterare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress

Gabriella Widlund

Psykolog

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 52

Kai Nilsson

Psykoterapeut

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 46 35

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 53

Sara Holmberg

FoU-handledare, docent

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård; forskar inom områdena Arbetsmiljö/Hälsa/rehabilitering och Mat/Hälsa/Folksjukdomar.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 39

Hans Thulesius

FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Yndervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 97

Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin, forskar om mödravård i låginkomstländer och förlossningskomplikationer bland invandrare i Sverige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0472-38 92 00, 0470-38 92 16

Senast uppdaterad: 27 juni 2019