Aktuella fokusområden

Personer med psykisk ohälsa utgör en stor del av de som söker sig till primärvården.

AMK kan erbjuda stöd i vårdcentralens arbete med att utveckla och vidmakthålla primärvårdsanpassade vård- och behandlingsmodeller för psykisk ohälsa med utgångspunkt i god tillgängligt och enligt principerna för stegvis vård. AMKs resurspersoner inom psykisk ohälsa har en nyckelroll i detta. 

Via vårt kliniska lektorat bedriver vi, i samverkan med andra aktörer, klinisk forskning på området.

Relaterade länkar

Erbjudande om resurspersoner psykisk ohälsa, pdf, öppnas i nytt fönster

Mätinstrument för screening och behandlingsutfall

Riktlinjer Forum för Primärvårdspsykologer, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsbroschyrer om psykisk ohälsa till patienter

Depression, pdf, öppnas i nytt fönster

Stress, pdf, öppnas i nytt fönster

Sömn, pdf, öppnas i nytt fönster

Ångest, pdf, öppnas i nytt fönster

Gör så här för att skriva ut broschyren på rätt sätt: 

Skriv ut och välj:

  • Liggande orientering.
  • Skriv ut på båda sidorna av pappret
  • Vänd längs kortsidan.

IBH-konferens

Dokumentation från konferensen den 13-14 september 2018

Klinisk lektor

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 19 53

Resurspersoner psykisk ohälsa

Gabriella Widlund

Psykolog

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0720-83 19 52

Kai Nilsson

Psykoterapeut

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 46 35

Senast uppdaterad: 20 februari 2019