Forskning

Vårt uppdrag är att

 • Initiera och driva allmänmedicinska forskningsprojekt.
 • Verka för ett nära samarbete med FoU Kronoberg vad gäller forskning, forskningshandledning, metodkurser och metodstöd.
 • Verka för ett gott samarbete med Linnéuniversitetet och andra universitet för utbildning och forskning.

Inom AMK finns 3 st doktorandtjänster (20% arbetstid vardera) för specialister i allmänmedicin. Även andra yrkeskategorier kan komma ifråga för doktorandtjänster framgent.

Vi ansvarar dessutom för handledning av forskar-ST i allmänmedicin (20% arbetstid) för doktorand eller pre-doktorandarbete. 

Aktuella allmänmedicinska forskningsprojekt i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 53

Hans Thulesius

FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Yndervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 97

Sara Holmberg

FoU-handledare, docent

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård; forskar inom områdena Arbetsmiljö/Hälsa/rehabilitering och Mat/Hälsa/Folksjukdomar.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 39

Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin, forskar om mödravård i låginkomstländer och förlossningskomplikationer bland invandrare i Sverige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0472-38 92 00, 0470-38 92 16

Senast uppdaterad: 14 mars 2019