Utbildningsgrupp AMK

Utbildningsgruppens uppdrag är att planera och organisera utbildningar för primärvårdens olika yrkesgrupper efter verksamhetens behov. Utbildningarna kan initieras av medarbetarna i de olika yrkesgrupperna, av utbildningsgruppens medlemmar eller av Medicinska kommittén. Utbildningsgruppen träffas cirka 8 gånger per år. Då diskuteras de inkomna förslagen på utbildningar och beslut fattas om vilka utbildningar som ska genomföras.

Alla medarbetare i primärvården är välkomna att maila utbildningsförslag till sin yrkesrepresentant.

Riktlinjer för utbildningsgruppens arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Primärvårdens ubildningsgrupp består av följande personer:

 • Lisa Öberg, handläggare/sekreterare AMK
 • Roland Olofsson-Dolk, verksamhetschef AMK
 • Bo Ingvarsson, fysioterapeut, Vårdcentralen Växjöhälsan
 • Thea Granath, medicinsk sekreterare, Vårdcentralen Lammhult
 • Brendan Brouwer, ST- läkare, Vårdcentralen Växjöhälsan
 • Lena Hugosson, undersköterska, Vislanda vårdcentral
 • Cecilia Andersen, distriktssköterska, Vårdcentralen Centrum
 • Anneth Hjälmefjord, arbetsterapeut Primärvårdsrehab Nordost
 • Yvette Ulmestig, distriktssköterska resursenheten
 • Ingela Kvist, psykosocial resurs, Vislanda vårdcentral

Kontakt

Lisa Öberg

Forskningssekreterare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019