Jour

 På båda sjukhusen och på vårdcentralerna har du gott stöd under jourer. Vi anser att det är viktigt att du slussas in i läkarrollens ansvar i lagom takt och med gott stöd av en erfaren kollega. På kirurg och medicinplaceringarna finns alltid legitimerad kollega/intermediärjour/bakjour på sjukhuset. Du har stora chanser att joura mer när du känner dig varm i kläderna.

Exempel jourupplägg för AT-läkare i Växjö:

Nedanstående gäller i dagsläget. Observera att det kan komma att ändras.

Medicinkliniken; natt, kvälls och helgjourer. Alltid med intermediärjour på sjukhuset. Bakjour i hemmet eller på sjukhuset.

Kirurgkliniken; kvälls och helgjourer. I nuläget inga nattjourer. Alltid intermediärjour/bakjour på sjukhuset. Om nattjour så är det med intermediärjour på sjukhuset.

Ortopedkliniken; natt, kvälls och helgjourer. Bakjour i hemmet eller på sjukhuset beroende på belastning.

Anestesikliniken; inga egna jourer. Rekommenderas att gå med nattjouren vid något tillfälle.

Psykiatri; nattjour i hemmet med 30 min inställelsetid. Bakjour och tertiärjour i hemmet.

Primärvård; kvällsjour på jourläkarcentralen fram till kl 22, tillsammans med en erfaren kollega.

Senast uppdaterad: 21 april 2017