Praktiska länkar under AT

AT-läkarnas kontaktpersoner på HR gällande företagshälsovård inom Regionen

Växjö

Tina Andersson 
Telefon 0470-582554

Ljungby

Sofie Bång 
Telefon 0470-582570

Kontaktpersoner på Företagshälsovården för AT-läkare

Previas kontaktperson för AT-läkare i Växjö

Malin Söderberg
Telefon 0470-726713

HVCs kontaktperson för AT-läkare i Ljungby 

Enikö Zsombori 
Telefon 0372-88315

Nedan länk går till Region Kronobergs Forskning och utvecklingsenhet, FoU. Där kan du läsa om deras verksamhet i regionen och vilka personer som är knutna dit, samt namn på kontaktpersoner.

Vi har inga forskningsblock under AT och rekommenderar inte uppstart av forskningsprojekt under AT, utan att detta sparas till senare ST. Har man pågående forskningsprojekt redan innan AT påbörjas gör vi en individuell bedömning av hur man eventuellt kan fortsätta med denna på något sätt under AT med stöd från FoU.

Forskning och utvecklingsenheten, FoU

Senast uppdaterad: 21 april 2017