Durus och Mollis är ett par mjukt modellerade former som står intill den vackra Växjösjön - i dialog med träden, med förbipasserande, med sjön, och inte minst med varandra, berättar Monika Gora, skulptör. Durus och Mollis är ett par mjukt modellerade former som står intill den vackra Växjösjön - i dialog med träden, med förbipasserande, med sjön, och inte minst med varandra, berättar Monika Gora, skulptör.

Berätta för livet - om narrativ medicin och personcentrerad vård

Vad spelar människans berättelser för roll för vård och hälsa? Vad kan humaniora, medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap lära av varandra och hur kan medicinsk humaniora bidra till en ökad helhetssyn i vården och i mötet med patienten och dess närstående?

När: 13-14 november med start kl 11.30 den 13 november. Slut kl 16.00 den 14 november. Sista anmälningsdag 12 oktober.

Var: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 

Konferensen riktar sig till vårdpersonal, forskare och studenter och övriga med intresse för ämnet.

Konferensen anordnas av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet genom samarbete med styrgruppen för Hälsa, humaniora och medicin. Samverkan har sin grund i ämnesområdet medicinsk humaniora, som bland annat handlar om ett helhetsperspektiv på vård och hälsa, medicinsk etik, kunskapssyn, socialmedicinska frågor, sjukdomsbegrepp, existentiella frågor, berättande och tolkande och professionell hållbarhet.

Extrainsatt seminarium

"Man minns det som berör" kl 16 den 13 november är ett extrainsatt seminarium  som nu finns i anmälan. Läs mer om det i programmet.

Program och anmälan

Program, anmälan och information, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan, öppnas i nytt fönster

Presentation av föreläsare

Keynote-föreläsare

Finding Meaning in One´s Work:

Deepthiman Gowda, Associate Professor of Medicine, Columbia University, New York. Deepthimans arbete fokuserar på att ge vård till missgynnade grupper i samhället, ge utbildning inom klinisk kompetens och berättande medicin. För närvarande arbetar han med ett team som studerar vilken inverkan narrativ medicin har i den kliniska situationen. 

 

Människan och diagnosen i den moderna medicinen: 

Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola, Stockholm. Med utgångspunkt i sin uppmärksammade bok Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid tar föredragshållaren pulsen på vår samtid. Diagnoser som ångestsyndrom, depression, ADHD, fetma och datorspelsberoende har snabbt ökat i omfattning och de är intimt sammankopplade med den tid vi lever i. Vad är egentligen en medicinsk diagnos? Varför har diagnoser blivit så viktiga för oss i vårt vardagsliv? Vilken betydelse får psykiatriska diagnosmanualer för vår syn på människan och hur hon skall hjälpas i hälso- och sjukvården?

 

Läkarens praktik och etik från sängkant till cyberrymd:

Motzi Eklöf är fil dr och docent i tema hälsa och samhälle, verksam inom Medical Humanities som vård- och medicinhistoriker. 
Hon har tidigare skrivit om bl.a. läkarens ethos, kurortskulturer och kontroverserna kring homeopatin i Sverige. De två senaste böckerna Variola & Vaccinia (2016) och Fallet Blända (2018) handlar om vaccin och serum i tidig svensk bakteriologi och folkhälsopolitik.

Inledningstalare

Linné och det goda livet: 

Peter Aronsson, professor i historia och rektor för Linnéuniversitetet. 

Peter forskar om hur historia formar människors och gruppers självförståelse och handlingsberedskap.

 

 

 

Två dagar med seminarier, workshops och presentation av pågående forskning inom medicinsk humaniora.

Senast uppdaterad: 20 november 2018