Bilden saknar en alternativtext.

Hälsobiblioteket

Hälsobiblioteket är specialiserat på kunskaper inom områdena hälso- och sjukvård. Vårt främsta uppdrag är att verka som kunskapsstöd för personal i Region Kronoberg. Hälsobiblioteket är till för alla! Hos oss kan även allmänheten få hjälp att söka information och fakta gällande hälso- och sjukvård.

Sök, låna om, reservera, öppnas i nytt fönster

Lånevillkor för anställda och studerande

Lånevillkor för allmänheten

För dig som är anställd eller studerande

  • Informationssökning - vi söker åt dig eller tillsammans med dig.
  • Informationsresurser - vi bevakar och samlar information inom hälso- och sjukvård. Det vi inte har själva lånar vi in till dig.
  • Informationsbevakning - vi guidar dig att hitta rätt verktyg så att du på smartast sätt ska kunna hålla dig uppdaterad.

Du når Region Kronobergs kunskapsstöd längre ned på den här sidan. Om du inte sitter vid en dator i Region Kronobergs nät så når du i så fall resurserna via vår proxyserver.

Logga in eller skaffa ett konto till proxyservern, öppnas i nytt fönster

För dig som studerar

Om du studerar, men inte är anställd i Region Kronoberg, finns också möjlighet att ta del av vårt utbud. Du är välkommen att låna av den litteratur vi har och vi hjälper dig gärna med exempelvis artikelsökning.

Länktips

Tips på resurser som är fritt tillgängliga och som kan vara användbara i dina studier eller i ditt arbete

Kunskapsstöd för personal i Region Kronoberg

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Logga in eller skaffa ett konto till vår proxyserver

 

ClinicalKey

Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet.

ClinicalKey finns även som app. Skapa ett konto vid en dator i intranätet med den e-postadress du använder i arbetet (@kronoberg.se) så kan du använda appen överallt.

Bevaka via: RSS

Cochrane Library

Ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar.

Bevaka via: RSS

Drugline

Information om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Medibas

Kliniskt beslutsstöd. Endast personal i primärvården har åtkomst till den här databasen. Kontakta din verksamhetschef för att få inloggningsuppgifter.

Nursing Reference Center Plus 
Ett kliniskt beslutsstöd inom omvårdnad.

Nursing Reference Center Plus finns även som app. Skapa ett konto vid en dator i intranätet med den e-postadress du använder i arbetet (@kronoberg.se) så kan du använda appen överallt.

Bevaka via: E-post

Trip

En sökmotor för evidensbaserat material.

Bevaka via: RSS, E-post

UpToDate

Ett kliniskt beslutsstöd framförallt för specialistläkare.

UpToDate finns även som app. Skapa ett konto vid en dator i intranätet och använd sedan uppgifterna för att logga in i appen, så kan du använda appen överallt.

OBS! UpToDate är inte tillgängligt hemifrån via Proxive.

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Logga in eller skaffa ett konto till vår proxyserver

 

QuickSearch

Ett sökverktyg för att söka i flera resurser samtidigt. QuickSearch innehåller en stor del av bibliotekets digitala resurser, Open Access-material inom bland annat medicin samt den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Bevaka via: RSS, E-post 

CINAHL Plus

Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.

Bevaka via: RSS, E-post

Health Business Elite

Innehåller vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvårdsadministration och andra icke-kliniska aspekter inom ledningen av hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Berör ämnen såsom bland annat sjukhusledning, sjukhusadministration, marknadsföring, personal, datorteknik, fastighetsförvaltning och försäkring.

Bevaka via: RSS, E-post

Medline

Innehåller vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Bevaka via: RSS, E-post

Micromedex - OBS, funkar endast i webbläsaren Chrome.

Databasen innehåller evidensbaserad, kvalitetsgranskad information om läkemedel, naturläkemedel och läkemedelsbehandling.

PEDro - Physiotherapy Evidence Database

Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

Bevaka via: E-post

Psychology databases 
(innehåller tre databaser: PsycINFO, PsycARTICLES och Psychology and Behavioral Sciences Collection)

Innehåller vetenskapliga artiklar inom psykologi, psykiatri och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA).

Bevaka via: RSS, E-post

PubMed

Innehåller vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Bevaka via: RSS, E-post

SveMed+

SveMed+ innehåller nordiska artiklar inom det medicinska området.

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Logga in eller skaffa ett konto till vår proxyserver

 

BrowZine

Sök fram, läs och samla dina favoriter bland Region Kronobergs vetenskapliga e-tidskrifter i verktyget BrowZine. BrowZine finns även som app. För att kunna använda appen behöver du ett proxive-konto.

Google Scholar

En sökmotor för vetenskapligt material.

Bevaka via: E-post

SIS hemsida

SIS: Swedish Standards Institute. Sök efter standarder inom dina intresseområden på SIS hemsida. Om en standard endast finns för provläsning är den oftast möjlig att köpa och lägga in som pdf. Kontakta i så fall biblioteket.

Bevaka via: E-post

Svensk MeSH

Medical Subject Headings är medicinska kontrollerade söktermer, översatta till svenska.

Springer e-böcker

E-bokspaket från Springer förlag. Innehåller e-böcker från 2017 och framåt, men även ett paket från 2009 som du når genom att ändra årtal under Show documents published.

PubMed Books

PubMed Books

Fritt tillgängliga e-böcker via databasen PubMed. Klicka på länken Browse titles för att välja ämnesområde.

Kontakt

Hälsobiblioteket

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 42

Magnus Ekstedt

Enhetschef Kliniskt träningscentrum och Hälsobiblioteket

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 26 30, 0767-25 97 58

Senast uppdaterad: 17 april 2019