Lista över länkar

Tips på länkar som är fritt tillgängliga och som kan vara till hjälp i dina studier eller i ditt arbete

På sajten Allmänmedicin hittar du medicinska länkar, ICD-koder, nyheter och en effektiv medicinsk sökfunktion:

Allmänmedicin, öppnas i nytt fönster

Referentbedömd forskning inom cirka fyrtio olika områden inom biologi och medicin med omedelbar kostnadsfri access för alla:

BioMed Central, öppnas i nytt fönster

En nationell webbplats för forskningsinformation:

Forskning.se, öppnas i nytt fönster

För läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt:

Internetmedicin, öppnas i nytt fönster

Universitetsbiblioteket på Karolinska institutet är en stor medicinsk resurs med bland annat elektroniska tidskrifter i fulltext, MeSH-klassificerade resurser och andra biomedicinska länkar:

Karolinska institutets universitetsbibliotek, öppnas i nytt fönster

En nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom psykisk ohälsa, vård och omsorg om äldre:

Kunskapsguiden, öppnas i nytt fönster

En nationell bibliotekskatalog med referenser till cirka sex miljoner böcker och tidskrifter. En del av materialet finns även fritt tillgängligt online:

Libris, öppnas i nytt fönster

Vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten. Mycket av materialet finns fritt tillgängligt i fulltext:

SwePub, öppnas i nytt fönster

En interaktiv guide från Karolinska institutet:

Vad är en vetenskaplig artikel?, öppnas i nytt fönster

En handbok för hälso- och sjukvård med kvalitetsgranskat innehåll:

Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Sökverktyg

Sökmotor för vetenskapligt material:

Google Scholar, öppnas i nytt fönster

En fritt tillgänglig databas med över 20 miljoner referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, tandvård med mera. Observera att du som är anställd i Region Kronoberg når fler artiklar i fulltext via intranätet, då det är kopplat till våra tidskriftsprenumerationer:

PubMed, öppnas i nytt fönster

Fritt tillgänglig databas där du kan söka referenser inom områdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Innehåller skandinaviskt material:

SveMed+, öppnas i nytt fönster

Medicinska kontrollerade söktermer, MeSH, översatta till svenska. Här kan du få hjälp att hitta bra sökord när du ska söka artiklar:

Svensk MeSH, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation för förskrivare:

FASS, öppnas i nytt fönster

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjuksköterskor:

Janusinfo, öppnas i nytt fönster

Information om olika läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida:

Läkemedelsverket, öppnas i nytt fönster

Myndigheter och andra offentliga organisationer

En nationell myndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor:

Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Statens beredning för medicinsk utvärdering. Utvärderar och granskar nytta, risker och kostnader för metoder i vårdarbetet:

SBU, öppnas i nytt fönster

En statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg:

Socialstyrelsen, öppnas i nytt fönster

Ordböcker

Det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi. Grundar sig på boken Medicinsk fickordbok:

Medicinsk ordbok, öppnas i nytt fönster

Norstedts engelska ordbok:

Ord.se, öppnas i nytt fönster

En kostnadsfri språkportal som erbjuder 40 lexikon på 27 olika språk:

bab.la, öppnas i nytt fönster

Synonymordlista som bygger på Göran Walters synonymordbok:

Synonymer.se, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2018