Upphandling av förband

Som offentlig förvaltning är vi skyldiga att ge alla leverantörer en chans att sälja till oss. Upphandlingstiden löper på två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett / två år.

Det är tiden till ett läkt sår som är avgörande för kostnaderna. Det är alltså inte att priset på det enskilda förbandet som avgör, utan även om det går att förlänga omläggningsfrekvensen. Man skiljer också mellan aktiva förband som tar del i sårläkningsprocessen och passiva som endast ska skydda såret under den fas då hudcellerna ska täcka såret.

Det finns en referensgrupp med representanter från Regionen och kommunerna som arbetar med upphandling av förband.

Så här går en upphandling till

Information om nyheter skickas till referensgruppen från olika tillverkare. Referensgruppen funderar sedan över

  • Fattas förband för något speciellt ändamål
  • Vad kan förbättras
  • Vilka studier är gjorda och vilka referenser finns att tillgå
  • Vilken information erbjuder tillverkaren till användaren
  • Är det enkelt att använda
  • Ska vi testa nyheten och i så fall var

Därefter testas det nya förbandet på de vårdinrättningar som tidigare är stora användare av liknande förband. Här för man protokoll och jämför det nya mot det gamla, allt för att sedan få en så objektiv bild som möjligt. Om du på mässor eller föreläsningar hittar nya förband som du tycker verkar bättre än det som finns idag- vänd dig till materialkonsulent. Vi kan då ta ställning till eventuellt test av nya produkter inför nästa upphandlingsperiod och då kan alla få ta del av nyheten.

Senast uppdaterad: 18 december 2019