Organisation för sårbehandling

I Region Kronoberg vill man satsa på behandling av sår.

Idag är man oftast väldigt ensam med frågorna i sin verksamhet, därför arbetar vi för att sårombuden på vårdcentralerna ska få en mer central roll. Vi arbetar också med att skapa en gemensam sårmottagning på centrallasarettet i Växjö. Primärvården ska fortfarande vara första linjen men när man möter en patient med svårare sår ska man kunna rådfråga eller remittera henne eller honom till sårmottagningen.

Stödteam

En vanlig komplikation till diabetes är fotsår. Enligt nationella riktlinjer ska därför diabetiker med fotsår ha tillgång till ett fotteam där flera proffesioner träffar patienten samtidigt. Syftet är att minska väntetider för patienten.

Utvidgat besök i primärvården- besök 1,pdf, öppnas i nytt fönster

Utvidgat besök i primärvården- besök 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Diabetesfotteam

Sårsjuksköterska

Maria Uneklint arbetar 50 procent som sårsjuksköterska med remisspatienter och som konsult till vårdavdelningar. Maria finns på kirurgmottagningen CLV.

Jennie Nilsson arbetar 25 procent som sårsjuksköterska på liknande sätt på Ljungby lasarett.

Senast uppdaterad: 18 december 2019