ST, specialisttjänstgöring

Här hittar du en arbetsplats där du kan trivas och växa i din yrkesroll. Som ST-läkare hos oss får du både ansvar och utrymme till personlig utveckling.

Vi erbjuder en personligt anpassad ST-utbildning, möjligheter till forskning och övrig extern vidareutbildning.

Region Kronoberg har ett eget FoU-centrum med ett flertal forskare. Här finns disputerade kollegor och doktorander. Vi genomför regelbundet kurser i forskningsmetodik för färdiga specialister, men även för ST-läkare. Har du en projektidé har vi goda möjligheter att hjälpa dig genomföra den!

Vi kommer att ha ett ökat behov av fler ST-läkare de närmaste åren, inom nästan alla specialiteter. Som ST-läkare fyller du en viktig funktion. Till ditt stöd finns en studierektorsorganisation med erfarna handledare och kollegor.

Förbättringsarbeten

Anders Persson, Hur kan användandet av läkemedel vid gastro- och koloskopier underlättas

Anna Ekerot, Förenkla sökandet efter trafik-/fordonsrelaterade orsakskoder på kirurgakuten

Ann-Therese Gunnskog, Förbättra preoperativ information till patienter som skall genomgå septumkirurgi på ÖNH-kliniken Växjö

Azita Mahmoudan, Ryggbedövning vid förlossning

Carin Påhlman, Patientprocessutveckling i cancervården (bröstcancerprocessen i Kronoberg)

Desiree Terners, Bättre information till patienter som ska genomgå konisering på operation

Erik Jense, Förbättrad kommunikation med specialistsjukvården, hos den akut sjuka patienten

Hanna Dahlstedt, Hur skapar vi samstämmighet och trygghet vid ordination av kortisonsubstitution i samband med operation?

Hanna Salmi, Introduktionsdokument för nya läkare

Iyad Abu-Dagga, Oklarhet angående litteraturen som gäller under ST-utbildningen på Röntgen

Lena Damm och Gustav Lund, Att förebygga fel i läkemedels-hanteringen när patienten skrivs in respektive ut från sjukhuset eller byter vårdgivare och/eller vårdnivå

Lina Almashadani, Förbättra väntrummet

Markus Ågren, Introduktion till AT-läkare/underläkare vid placering på äldrepsykiatriska enheten

Monica Duhanes, Förbättrad struktur på förmiddagens aktiviteter inom njursektionen

Muntaha Nafel, Att minska antalet patienter som söker på distriktssköterskemottagningen för blodtryckskontroll

Nikolaos Alexandropoulos, Effektiv kallelse av utländska patienter till infektionsmottagning

Nils Roubert, Minskad clindamycinbehandling vid halsböld

Raad Baha, Bättre struktur och organisation av ”tolk-mottagningar” på Ögonkliniken

Sara Vistrand och Carina Bayer, Mottagning för ST-läkare på onkologkliniken

Thomas Zucconi, Gemensam G:-mapp för ST-läkare i Vuxenpsykiatrin

Viveca Ritsinger, Strukturerad ST-utbildning på medicinkliniken, Ljungby

Senast uppdaterad: 16 februari 2018