A- och B-målskurser

Målbeskrivningarna för ST enligt föreskrift SOFS 2015:8 finns på Socialstyrelsens hemsida. De är uppdelade  i A-, B- och C-mål. A- och B-mål är de allmänna kompetenserna och C-målen specialitetsspecifika. Alla specialiteter har alla A-mål, och de flesta specialiteter har åtminstone något av B-målen.

Region Kronoberg har ett kursprogram för de A-och B-mål där det finns ett kurskrav i målbeskrivningen. Våra A-och B-målskurser finansieras centralt. En del kurser ges i samarbete med Kalmar läns landsting och Region Blekinge. Du som ST-läkare har också individuella utbildningsmedel ,  den så kallade ”ST-ryggsäcken”. I nuläget är det 110 000 kronor, som finns på den utbildande enhet där du tjänstgör.  Dessa medel används för att finansiera de specialitetsspecifika C-målskurserna samt för A-och B-målskurser om du som ST-läkare väljer att gå en extern kurs.

LEK-kursen (Ledarskap, Etik och Kvalitet) är ett utbildningsprogram som omfattar alla A-mål med kurskrav, utom medicinsk vetenskap A5 samt den del av mål A6 som rör ”Lagar och andra föreskrifter”. För dessa två delar finns separata kurser. LEK innefattar fyra utbildningstillfällen inklusive handledning i, genomförande och redovisning av ditt förbättringsarbete.

Under respektive kursbeskrivning nedan finns uppgift om datum för nästa kurs och länk till anmälan. Du planerar själv när under din ST som du vill gå respektive kurs. LEK-kursen rekommenderas runt ditt andra tjänstgöringsår efter legitimation. Prioritering till alla våra kurser sker utifrån tjänstgöringstid efter legitimation. Om du har sökt en kurs och inte blivit antagen, har du också företräde vid nästa tillfälle då du söker.

Välkomna!

Minna Markljung, Övergripande studierektor ST

Anna-Lena Köhlin, Studierektror primärvård

Maria Holstensson,  Studierektor primärvård

 

A-målskurser

Alla specialiteter har alla A-mål i målbeskrivningen. Du som är disputerad eller har gått doktorandutbildning behöver inte gå vetenskaplig kurs.

LEK - Ledarskap, etik och kvalitet

A5, Medicinsk vetenskap för ST-läkare

A6, Lagar och andra föreskrifter

B-målskurser

Du ansöker till kurs för de B-mål som ingår i målbeskrivningen för din specialitet. Du kan välja att ansöka till B-målskurs hos annan kursgivare, tex på FSL (framtidens specialistläkare). Då bekostar du kursen med dina individuella utbildningsmedel: ”ST-ryggsäck”.

Mål B1 – Kommunikation med patient och anhörig ingår i LEK-kursen. ST-läkare i allmänmedicin går även en egen konsultationskurs.

B2 Sjukdomsförebyggande arbete

B3 Läkemedel

B4 Försäkringsmedicin

B5 Palliativ vård

Följande kurser ges under 2020. Information om kursdatum och anmälan finns under fliken för respektive kurs ovan.

Mars: Juridik, LEK modul 1, Sjukdomsförebyggande arbete, Palliativ vård.

April: Försäkringsmedicin del, Introduktionsutbildning för ST och handledare

Maj: Sjukdomsförebyggande arbete, Läkemedel, LEK modul 2, Försäkringsmedicin del 2

September: Läkemedel, Juridik

Oktober: Palliativ vård, Sjukdomsförebyggande arbete, Medicinsk vetenskap (arr FoU), LEK modul 3

November: Presentation av förbättringsarbete (LEK), Introduktionsutbildning för ST och handledare, Palliativ vård

December: Läkemedel, Handledarutbildning för specialister

Kontakt

Jenny Hedin

Kursadministratör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 88

Minna Markljung

Övergripande studierektor ST

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 68, 0720-83 19 57

Anna-Lena Köhlin

Övergripande studierektor ST primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 00, 0470-58 64 51

Maria Lundgren

Utbildningsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 78

Senast uppdaterad: 7 februari 2020