ST – kursen Medicinsk vetenskap

I den nya målbeskrivningen för läkares specialistutbildning är medicinsk vetenskap ett obligatoriskt inslag för alla med läkarlegitimation efter 1 juli 2006. I momentet ingår dels en relevant teoretisk kurs i grundläggande vetenskaplig metodik, dels ett eget, mindre arbete av vetenskaplig karaktär. Kravet gäller alla specialiteter, men det finns inga exakta angivelser beträffande omfattningen av kurs eller arbete.

I Region Kronoberg inbjuder vi nu till en specialistövergripande kurs i Medicinsk vetenskap. Kursen planeras och administreras av FoU Kronoberg. Föreläsare kommer att inbjudas från den egna organisationen och från universitet och högskolor i södra Sverige. Den teoretiska delen omfattar sammanlagt elva kursdagar. Till detta kommer tid för eget arbete för framtagande av projektplan av vetenskaplig karaktär.

Kursen kommer bland annat att ta upp hur man planerar och genomför en vetenskaplig studie, grundläggande statistik, kvalitativa metoder, epidemiolog, litteratursökning och granskning, se schema till höger.

Kurs 12 – startar 7 oktober

I år fick vi 35 ansökningar (exkl. 3 efter ansökningstiden); 23 fick en plats. 

Kursledare: Viveca Ritsinger, Birger Pålsson

Kurssekreterare:

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 12 november 2019