Bilden saknar en alternativtext.

Utbildningstjänster för sjuksköterskor

Som legitimerad sjuksköterska i Region Kronoberg, med minst ett års klinisk erfarenhet, har du möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska - med bibehållen grundlön! Du har självklart kvar din anställning hos oss under utbildningstiden.

Ansökan

Ansökan till utbildningstjänsterna öppnar i mitten på januari och går att söka på offentligajobb.se. Ansökan på universitetet öppnar 17 februari och sista ansökningsdag är 16 mars. Du anger i din ansökan vilken specialistinriktning som du är intresserad av. 

Till ansökan, öppnas i nytt fönster

OBS! Det är viktigt att tänka på att du måste söka både till utbildningstjänsten via offentliga jobb och till specialistutbildningen på universitetet.

Om utbildningstjänsterna

Utbildningstjänsterna innebär specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå, minst 60 högskolepoäng eller barnmorskeutbildning på minst 90 högskolepoäng.

Utbildningstjänster annonseras vår och höst parallellt med högskolans ansökningstid.

Vilka som får utbildningstjänsterna avgörs årligen, genom en prioritering som utgår i från Region Kronobergs rekryteringsprognos och verksamhetens rekryteringsbehov.

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning vid den aktuella specialistverksamheten, och en tillsvidaretjänst som sjuksköterska i Region Kronoberg.

För att få en utbildningstjänst krävs att du:

  • Är legitimerad sjuksköterska.
  • Är tillsvidareanställd i Region Kronoberg.
  • Har minst ett års klinisk erfarenhet (innan utbildningen startar).
  • Är antagen till en specialistutbildning inom någon av Region Kronobergs prioriterade utbildningsinriktningar.
  • Inte tidigare inte fått betald specialistutbildning av Region Kronoberg.

Inriktningar som går att söka 2020

Akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesisjukvård, barnsjukvård, distriktssköterska, intensivvård, operationssjukvård, psykiatrisk vård, vård av äldre, ögonsjukvård, psykiatriskvård, infektionssjukvård, medicin, kirurgi och barnmorskeprogrammet.

Kontakt

Paul Johannesson

Utbildningsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 71 92, 0709-67 31 97

Senast uppdaterad: 19 februari 2020