Western blot för Borrelia utgår som analysmetod vid Klinisk mikrobiologi

11 december 2018

Klinisk mikrobiologi utför för beställare i Kronoberg och Blekinge serologi för Borrelia burgdorferi. Detta kommer fortgå såsom innan. Vid klinisk misstanke om borreliaartrit eller acrodermatitis chro...

Ny rutin för NEWS2 från och med 1 februari 2019

11 december 2018

Bedömningsskalan NEWS2 har nu godkänts samt en obstetrisk skala ONEWS som vi ska införa i Region Kronoberg från och med 1 februari 2019.

Förbättrad kvalitetssäkring av PNA-instrument på sjukhusen

11 december 2018

Förbättrad kvalitetssäkring av PNA-instrument på sjukhusen, PDF, öppnas i nytt fönster.

1 januari behöver patienten intyg från vården för att boka servicebil

10 december 2018

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har fattat beslut om ett nytt regelverk för sjukresor, som börjar gälla 1 januari 2019. Nytt är att patienter som har behov av sjukresa med servicebil först ska ri...