Medarbetare erbjuds vaccination mot influensa

15 oktober 2019

Region Kronoberg erbjuder all personal som träffar patienter regelbundet kostnadsfri influensavaccination inför influensasäsongen 2019. Vaccinationstiderna bifogas nedan.

Röntgen CLV öppet till kl 01.00 från 1 november

15 oktober 2019

Från och med fredag 1 november gör röntgen på Centrallasarettet Växjö akuta undersökningar fram till kl01.00 dagligen (istället för kl 23.00 som tidigare). Detta betyder att riktlinjen "Guide för akut...

Bildhanteringssystem i Skåne uppdateras

9 oktober 2019

Från den 11 oktober kl 22.00 till 12 oktober cirka kl 14.00 kommer bildhanteringssystemet i Skåne att uppgraderas. Under uppgraderingen ligger systemet nere vilket innebär att du inte kan inte länka a...

Färre patienter ska drabbas av vårdrelaterade infektioner

7 oktober 2019

Nu tar vi nästa steg i arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Vi ska med hjälp av ett nytt, strukturerat arbetssätt se till att de vårdrelaterade infektionerna blir färre. Därmed minskar lidandet för...