Fler nyheter

10 december 2018

1 januari behöver patienten intyg från vården för att boka servicebil

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har fattat beslut om ett nytt regelverk för sjukresor, som börjar gälla 1 januari 2019. Nytt är att patienter som har behov av sjukresa med servicebil först ska ringa till den vårdmottagning hen ska besöka för att få tillstånd till det.

Vårdmottagningen skickar sedan en remiss om beviljad sjukresa med servicebil till Serviceresor, i journalsystemet Cosmic. Först efter det kan patienten ringa till Serviceresor för att boka sin resa.

Ändringarna i regelverket är tänkt att öka möjligheten för de som har behov av sjukresa med servicebil att få tillgång till det och samtidigt minska på kostnaderna för sjukresor i Region Kronoberg.

Servicebil är för patienter som av medicinska skäl inte kan ta sig på annat sätt till vården. Den bedömningen av medicinska skäl görs av vårdinrättningen som patienten ska besöka, berättar Maria Everthsson, verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg.

Alla som har ett giltigt färdtjänstintyg inom länet och/eller är 85 år eller äldre får alltid åka servicebil.

Två andra förändringar är att egenavgiften för patienten höjs från 100 till 150 kronor samt att kostnaden för sjukresor kommer att belasta respektive avdelnings budget.

Åker alltid gratis med buss

Det är patientens ansvar att själv ta sig till och från sjukvården och tandvården i Kronoberg. Genom att visa kallelsen till vården för bussföraren åker man gratis med alla bussar i länet. Vid resa från sjukvården kan patienten visa besökskvitto för att åka gratis hem.

Resan med servicebil till vården ska beställas senast klockan 16.00 vardagen före besöket. Serviceresor Kronoberg är en del av Länstrafiken och ordnar anpassade sjukresor till och från vården på uppdrag av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

Att tänk på vid bokning

När du som arbetar i vården ska fatta beslut om patienten behöver en servicebil är det viktigt att fundera på följande:

  • Finns medicinskt skäl till en servicebil?
  • Kan patienten ta kollektivtrafiken?
  • Är behovet en anslutningsbil till kollektivtrafiken eller behöver patienten åka hela sträckan?

Relaterade nyheter

Besöksrekord på Handledarens dag

18 april 2019

Måndagen 15 april arrangerade Vård- och omsorgscollege Kronoberg för sjätte året i rad Handledarens dag i Växjö Konserthus. Närmare 500 personer med spetskompetens inom vård och omsorg slöt samman för...

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 april 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskningsmedel till vård och hälsa i Kronoberg

12 april 2019

Kronoberg får del av Familjen Kamprads stiftelse stöd till forskare som har enkla lösningar på komplexa problem i sjukvården.

Nu är nya gammakameran på plats och i drift

1 april 2019

De två tidigare gammakamerorna är nu utbytta mot en ny.