Fler nyheter

17 oktober 2019

1177 Vårdguidens e tjänster – Inloggning med lösenord och SMS tas bort

Vad är det som kommer att förändras?

Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e‑tjänster bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter.

Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att   istället använda e‑legitimation, i nuläget BankID.

Information till invånare

Inom kort finns information till invånare i följande kanaler:

  • inloggningssidan för lösenord och SMS
  • alla kontaktvägar till supporten
  • 1177.se, UMO.se, Youmo.se, 1177 Vårdguiden på telefon
  • exempelvis Stöd och behandling och andra tjänster som nås via inloggning i e‑tjänsterna.

Vad kan du som vårdpersonal göra?

Det är en mycket liten andel invånare som fortfarande loggar in med lösenord och SMS – i augusti i år gjordes 0,4 % av alla inloggningar med den metoden – och andelen minskar stadigt. De invånare som loggar in med lösenord och SMS tillhör framför allt grupperna

  • ungdomar
  • äldre personer
  • personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Det är samtidigt personer i dessa grupper som kan ha svårt att skaffa en e‑legitimation.

Det är alltså bra om du som vårdpersonal kan rikta särskild uppmärksamhet mot personer i dessa grupper för att fånga upp de som i dag loggar in med lösenord och SMS.

Frågor och svar