1 januari behöver patienten intyg från vården för att boka servicebil

10 december 2018

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har fattat beslut om ett nytt regelverk för sjukresor, som börjar gälla 1 januari 2019. Nytt är att patienter som har behov av sjukresa med servicebil först ska ri...

Ny riktlinje för bättre vårddokumentation

6 december 2018

Säker dokumentation är en del av en säker vård. Den nya riktlinjen ger ett bättre stöd för att vi ska dokumentera rätt. Det kommer att spara tid i vården, och tid finns det ont om, säger Per-Henrik Ni...

Influensavaccinet är slut, inställd vaccination av personal

30 november 2018

Tyvärr så kan vi inte erbjuda mer vaccination då vaccinet har tagit slut och vi räknar inte med att få in något nytt.

Brist på influensa- och pneumokockvaccin

20 november 2018

Vaxigrip Tetra ersätts av Influvac Tetra vid beställning.