Regional kurs i forskningsmetodik

1 mars 2019

Är du intresserad av forskning? Har du funderingar på att bli doktorand eller är du det redan? Det finns ännu möjlighet att ansöka till kursen!

Doktorand med del av tid på FoU Kronoberg

18 januari 2019

Är du intresserad av doktorandstudier? Nu finns möjligheten att bli doktorand med del av tid förlagd till FoU Kronoberg.

Ny Cosmic-version – utbildning behövs

1 oktober 2018

I samband med att en ny Cosmic-version lanseras i slutet av vecka 9 2019, behöver tid avsättas för att personalen ska få den utbildning som behövs.

Erbjudande om vidareutbildning

27 september 2018

Region Kronoberg erbjuder möjligheten att gå kursen Kvalitetsinriktat arbete inom klinisk forskning och prövning vid Lunds universitet (7,5 hp).