Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Regional kurs i forskningsmetodik

1 mars 2019

Är du intresserad av forskning? Har du funderingar på att bli doktorand eller är du det redan? Det finns ännu möjlighet att ansöka till kursen!

Doktorand med del av tid på FoU Kronoberg

18 januari 2019

Är du intresserad av doktorandstudier? Nu finns möjligheten att bli doktorand med del av tid förlagd till FoU Kronoberg.