Nedstängning av mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cosmic

16 januari 2019

Torsdag 17/1 kommer vi att påbörja nedstängningen av det s.k. mellanlagret av läkemedelsordinationer överflyttade från den tidigare versionen av Cambio Cosmic. Arbetet beräknas vara klart under vecka...

Problem skanna via Cosmic

15 januari 2019

Efter uppgradering i december av skanning och bifoga fil via Cosmic finns det kända problem: Skanna flera dokument i färg Ta bort en sida vid skanning Felet är anmält till leverantören och man jobba...

Nu pågår enhetsförändringar i Cambio Cosmic

9 januari 2019

Med anledning av Region Kronobergs omorganisation pågår nu ett arbete med enhetsförändringar i Cambio Cosmic. Detta kan medföra att ni som ordinerar läkemedel under några dagar inte hittar ordinations...

Ny version av Cosmic

30 november 2018

I samband med att en ny Cosmic-version lanseras i slutet av vecka 9 2019, behöver tid avsättas för att personalen ska få den utbildning som behövs.