Fler nyheter

6 september 2019

Addex-Magnesium är nu tillgängligt

Efter en tids restnotering är Addex-Magnesium, infusionsvätska 1 mmol/ml, åter tillgängligt.

Vid eventuella frågor, kontakta Läkemedelsenheten (tel. 7990).

Relaterade nyheter

Koppling mellan Cosmic och dosregistret breddinförs

19 september 2019

Nu breddinförs kopplingen mellan Cosmic och dosregistret, dvs det du ser i Pascal.

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

30 augusti 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Betapred injektion är åter tillgängligt

8 augusti 2019

Betapred injektion 4 mg/ml 5x1 ml är åter tillgängligt efter kortare tids restnotering.

Lithionit tablett 42 mg är åter tillgängligt

2 augusti 2019

Lithionit tablett 42 mg är åter tillgängligt efter en kortare restperiod.