Fler nyheter

26 juli 2019

Addex-Magnesium är restnoterad

Addex-Magnesium 1 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska är restnoterad och förväntas preliminärt åter v 33-34.

Den ersätts av licenspreparatet Magnesio Solfato 2,5g/10 ml koncentrat till infusion, vilket motsvarar 1 mmol/ml. Se separat informationsblad från läkemedelskommitén för mer information.

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Licenspreparatet finns tillgängligt på IVA, BB/förlossning och avd 1 på CLV samt i de gemensamma förråden på sjukhuset CLV och LL.

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, 0470 - 58 79 90.

Relaterade nyheter

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Byte från Mycamine till Cancidas

27 september 2019

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion