Fler nyheter

26 juli 2019

Addex-Magnesium är restnoterad

Addex-Magnesium 1 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska är restnoterad och förväntas preliminärt åter v 33-34.

Den ersätts av licenspreparatet Magnesio Solfato 2,5g/10 ml koncentrat till infusion, vilket motsvarar 1 mmol/ml. Se separat informationsblad från läkemedelskommitén för mer information.

Kort produktinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Licenspreparatet finns tillgängligt på IVA, BB/förlossning och avd 1 på CLV samt i de gemensamma förråden på sjukhuset CLV och LL.

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, 0470 - 58 79 90.

Relaterade nyheter

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Tillfälligt ändrade leveransdagar för dosexpedierade läkemedel

21 november 2019

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 november 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.