Fler nyheter

8 maj 2019

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är viktiga för patienten att intas x4 på jämna intervall över dygnet ordineras med egna tider ex 00.00, 06.00, 12.00, 18.00.

Om det står tider i mallnamnet så är det dessa som gäller.

Relaterade nyheter

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...

Brist på Vancomycin infusionsvätska

9 maj 2019

För närvarande är det leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska.