Fler nyheter

7 mars 2019

Ansök om post doc-anslag för att bli docent

Om du har doktorerat vill du kanske ta det ett steg längre och ansöka om att bli meriterad till docent. Du kan ansöka om medel från Region Kronoberg för kostnader i samband med meritering och forskningsprojekt med upp till 250 000 kronor.

I en extra satsning stimulerar Region Kronoberg disputerade medarbetare att meritera sig till docent. Detta för att utveckla olika forskningslinjer inom Region Kronoberg, vara huvudhandledare för doktorander och ha möjlighet att konkurrera om större nationella/internationella forskningsmedel.

Post doc-anslaget ska möjliggöra den pedagogiska meritering, forskning och publicering som krävs för att ansöka om docentur vid det universitet som den disputerade medarbetaren är knuten till.

Sista ansökningsdag är 2 juni 2019.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer och ansök