Fler nyheter

26 november 2019

Bantade analyspaket gynnar verksamhet och patient

Kliniken för klinisk kemi och transfusionsmedicin arbetar med att analysera prover som beställs på sjukhus och i primärvård. Under en veckodag görs i genomsnitt 24 000 analyser på kliniken. Analyserna kan beställas i paket för att underlätta för beställaren, men det kan även leda till att många onödiga analyser görs. Nu tar kliniken ett grepp för att minska de onödiga analyserna.

I och med det ekonomiska läget har vi fått ett konkret uppdrag att se över och minska onödiga analyser. Ett sätt att göra det är att gå igenom de analyspaket som finns att beställa. Flera av paketen är inte uppdaterade under en överskådlig tid, säger Annika Petersson, verksamhetschef.

Analyspaketen kan i många fall generera merjobb eftersom den beställande läkaren får fler analyssvar än de som är nödvändiga för frågeställningen. Det finns även vetenskapligt beskrivet att analyspaket kan ha negativa effekter. Därför ska nu analyspaketen ses över.

Vi förstår att det här kan vara en känslig fråga för beställarna och därför kommer vi att föra en dialog med de kliniker som har analyspaket för att diskutera innehållet i paketen, säger Annika Petersson.

Att minska mängden analyser skulle kunna ge effekt på hälso- och sjukvårdens ekonomi, på behandlande läkares tid men också för patienten som slipper en oro för analyser över sådant som inte är relevant.

ASAT stöder teorin

Som första steg i att minska onödiga analyser beslutade sig klinisk kemi för att ta bort analysen ASAT från paketet leverstatus. Möjligheten att beställa provet enskilt fanns fortfarande. Trots detta minskade antalet ASAT under oktober med i medeltal 2 344 st.

Minskningen stöder vår tes om att det finns många onödiga analyser inlagda i beställningspaketen. Leverstatus är en analys i ett paket, men vi har 279 stycken paket till att gå igenom, säger Annika Petersson.

En ASAT-analys kostar 11,30kr vilket kan verka som en liten kostnad vid första anblick, men då ska man komma ihåg att klinisk kemi analyserar över 80 000 sådana prover per år. Vinsten kommer också att märkas hos beställande enheter som slipper hantera analyssvar som inte ger något kliniskt mervärde.

Klinisk kemi kommer nu att plocka bort ASAT från samtliga 114 paket innehållande ASAT och fortsätta arbetet med att minska onödiga analyser.

Relaterade nyheter

Lab.medd. Nivåskifte S-SHBG

27 november 2019

Nivåskifte S-SHBG, pdf, öppnas i nytt fönster

P-Troponin T får något förlängda svarstider under en period

22 november 2019

Leverantören har upptäckt att vissa av deras P-Troponin T reagens ger enstaka förhöjda värden som sedan inte kan upprepas. Detta innebär att vi måste analysera om alla prov som är förhöjda innan svare...

Lab.medd Tumörmarkörer analyseras i Växjö

22 oktober 2019

Analys av tumörmarkörerna P-CA 15-3, P-CA 19-9, P-CA 125, P-CEA och P-alfa-1-Fetoprotein i Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Lab.medd. Blodstatus blir mindre

15 oktober 2019

Från och med 2019-10-24 ingår inte Erc(B)-RDW-CV och Erc(B)-RDW-SD längre i blodstatus. Vid behov kan analyserna erhållas genom att beställa beställningsgruppen RDW. Kim Ekblom Sylwia Joelsson