Fler nyheter
Årets Primus Kim: Pia Grönborg, landshövding Ingrid Burman och Årets Handledare: Camilla Spång. Årets Primus Kim: Pia Grönborg, landshövding Ingrid Burman och Årets Handledare: Camilla Spång.

18 april 2019

Besöksrekord på Handledarens dag

Måndagen 15 april arrangerade Vård- och omsorgscollege Kronoberg för sjätte året i rad Handledarens dag i Växjö Konserthus. Närmare 500 personer med spetskompetens inom vård och omsorg slöt samman för en dag som bestod av nyhetsuppdateringar från branschen, inspirationsföreläsning och prisutdelningar.

Jag är otroligt stolt och glad över årets Handledarens dag! Att så många fantastiska medarbetare kom för att ta del av dagen. Handledarna är otroligt viktiga för att utbildning och rekrytering i branschen ska lyckas. Kompetenta handledare är en nyckelfaktor,  säger Catarina Lindahl-Petäjä, verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Konferencierer för dagen var Martin Streling och Emberline Sahlberg Westerholm, handledare och stolta undersköterskor som genomförde sitt uppdrag med bravur. Bland annat presenterades uppdateringar från Vård- och omsorgscollege nationellt och regionalt och vilka områden i branschen som är särskilt prioriterade just nu. Därefter presenterades det EU-finansierade projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg, ett projekt som ska fortbilda vård- och omsorgspersonal men även förändra attityder och öka attraktionen för branschen. Ett särskilt prioriterat område just nu är språkförståelse där Olga Orrit, utbildad språkvetare, pratade om framgångsfaktorer med språkstödjande insatser i samverkan mellan yrkesutbildningar och arbetsgivare inom vård och omsorg.

Goda exempel

Dagen bjöd på underhållning i form av Björklidens Fräcka Bönor som också berättade om hur deras arbetsplats och relationer stärkts genom att underhålla sina vårdtagare, och nu även närmre 500 vård- och omsorgsmedarbetare i Växjö Konserthus. Särskilt uppskattad var Eric Thyrells inspirationsföreläsning ”Hör du i syne?!” som fick stående ovationer från en jublande publik.

För att uppmärksamma personal som bistår med goda exempel, är stolta ambassadörer och gör det lilla extra på arbetet varje dag delades två priser ut. Årets Primus Kim tilldelades Pia Grönborg, Solgården i Gemla, och priset delades ut av Landshövdingen i Kronoberg, Ingrid Burman. Camilla Spång på Björkliden i Vislanda, blev utsedd till Årets Handledare som delades ut av Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under dagen kunde besökarna också ta del av en utställning i frihetsteknik där utställare kom och visade upp tekniska lösningar inom vård och omsorg. Genom utställningen fick medarbetarna se, och testa på teknik som underlättar både för personal och vård- och omsorgstagare.

Bakgrund

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en samverkan mellan arbetsliv och utbildare för att få fler att välja jobb inom vård och omsorg. Ambitionen är att öka attraktionen för branschen och förändra attityder. Vård- och omsorgscollege Kronoberg vill få alla vård- och omsorgsmedarbetare att förstå vikten av deras arbete och att de gör skillnad, varje dag. Stolthet är därför ett nyckelbegrepp i Vård- och omsorgscollege Kronobergs arbete.

Relaterade nyheter

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Habiliteringen flyttar från Solvändan till Sigfrid

16 maj 2019

Under vecka 21 (20-23 maj) flyttar habiliteringens verksamheter från Solvändan till nya lokaler på Sigfridsområdet, J F Liedholms väg 12.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.