Fler nyheter

9 oktober 2019

Bildhanteringssystem i Skåne uppdateras

Från den 11 oktober kl 22.00 till 12 oktober cirka kl 14.00 kommer bildhanteringssystemet i Skåne att uppgraderas. Under uppgraderingen ligger systemet nere vilket innebär att du inte kan inte länka akuta bilder till Skåne eller Blekinge.

Under uppdateringen kommer vi länka akuta bildöverföringar till Linköping som hjälper oss. Beslut om och i så fall vart patienten ska skickas tas i varje enskilda fall efter diskussion mellan Linköping/CLV/Lund.

Vid frågor kontakta Tommy ank. 7584 eller Jessami ank. 7582.