Fler nyheter

21 december 2018

Brist på Dolcontin

Dolcontin (depåberedning av morfin) är restnoterat i samtliga styrkor och förpackningar. Restsituationen beräknas pågå till april 2019.

Det finns inget annat långverkande morfinpreparat på den svenska marknaden utan man behöver byta till en annan långverkande opioid. Detta kräver att förskrivaren gör en ny ordination/skriver nya recept.

  • Ompröva om fortsatt behov av långverkande opioid finns och byt i första hand till depåberedning av oxikodon (Oxikodon Depot/OxyContin m fl), men uppmärksamma även risk för beroendeutveckling.
  • Byte görs enligt Konverteringsguide för opioider (länk nedan). Vid peroralt intag motsvarar 10 mg morfin ungefär 5 mg oxikodon.
  • Ytterligare ett tänkbart alternativ (om oxikodon inte är lämpligt) är byte till buprenorfin-plåster (byts var 7:e dag). Då motsvarar ett plåster i styrkan 5 µg/timme en dygnsdos på 10 mg morfin.

Dosapoteket (Apotekstjänst) gör riktade utskick till de enheter som berörs när det gäller patienter med dosförpackade läkemedel.

Konverteringsguide för opioider, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 april 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyhetsbrev februari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

27 februari 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på sömnläkemedlet Zopiklon (Imovane)

7 februari 2019

Såväl originalläkemedlet Imovane som generiskt zopiklon (5 mg och 7,5 mg) är för tillfället restnoterade och inte förrän i april verkar tillgången kunna garanteras.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.