Fler nyheter

25 april 2020

Brist på Haldol inj 5 mg/ml

Haldol (haloperidol) inj 5 mg/ml är restnoterat. Istället levereras finsk förpackning: Serenase (haloperidol) inj 5 mg/ml.

Läkemedelsverket har gett dispens för att tillhandahålla finska förpackningar för att tillgodose tillgången på haloperidol för injektion under restsituationen.

Svensk bipacksedel för Haldol inj 5 mg/ml gäller även för Serenase 5 mg/ml.

Informationsbrev från Janssen-Cilag AB, pdf

Bipacksedel Haldol inj 5 mg/ml (FASS.se)

Relaterade nyheter

Ändringar i läkemedelssortiment maj 2020

8 maj 2020

Sortimentsändringarna har gjorts med anledning av Rekommenderade läkemedel i Region Kronoberg 2020 och en ny vätskeupphandling som gäller från 1 april 2020. Se vilka ändringar som gjorts via länkade d...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 maj 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Handhygienens dag mer aktuell än någonsin

5 maj 2020

I dag är det handhygienens dag och Världshälsoorganisationens kampanj ”SAVE LIVES: Clean your hands” har aldrig varit mer aktuell.

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

3 april 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.