Fler nyheter

7 februari 2019

Brist på sömnläkemedlet Zopiklon (Imovane)

Såväl originalläkemedlet Imovane som generiskt zopiklon (5 mg och 7,5 mg) är för tillfället restnoterade och inte förrän i april verkar tillgången kunna garanteras.

Vad gäller styrkan 5 mg så finns inga förpackningsstorlekar tillgängliga.

För 7,5 mg finns förpackningar med 100 tabletter tillgängliga och Läkemedelsverket har också beviljat dispens för apoteken att sälja Zopiklon Orion 7,5 mg i 30-förpackning med dansk/finsk märkning och bipacksedel. Tabletterna med styrkan 7,5 mg kan delas i två lika stora doser och vid behov ordineras i dosering om ½ tablett.

Patienter som förskrivits zopiklon kan behöva ändra sin behandling och bör därför kontakta sin vårdgivare.

  • Ompröva fortsatt behov av sömnläkemedel. Analysera sömnsvårigheterna.
  • Byt till annat sömnläkemedel, lämpligt preparatval avgörs av patientens individuella faktorer. Förskriv liten förpackning! Tänkbara alternativ kan vara t.ex. Zolpidem, Propavan. Till äldre kan låg dos Oxascand vara ett tillfälligt alternativ.

Läkemedelsverket, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Rehydrex med glucos 25mg/ml inf-vätska utgår

13 juni 2019

Ersätts av Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska.

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.