Fler nyheter

7 februari 2019

Brist på sömnläkemedlet Zopiklon (Imovane)

Såväl originalläkemedlet Imovane som generiskt zopiklon (5 mg och 7,5 mg) är för tillfället restnoterade och inte förrän i april verkar tillgången kunna garanteras.

Vad gäller styrkan 5 mg så finns inga förpackningsstorlekar tillgängliga.

För 7,5 mg finns förpackningar med 100 tabletter tillgängliga och Läkemedelsverket har också beviljat dispens för apoteken att sälja Zopiklon Orion 7,5 mg i 30-förpackning med dansk/finsk märkning och bipacksedel. Tabletterna med styrkan 7,5 mg kan delas i två lika stora doser och vid behov ordineras i dosering om ½ tablett.

Patienter som förskrivits zopiklon kan behöva ändra sin behandling och bör därför kontakta sin vårdgivare.

  • Ompröva fortsatt behov av sömnläkemedel. Analysera sömnsvårigheterna.
  • Byt till annat sömnläkemedel, lämpligt preparatval avgörs av patientens individuella faktorer. Förskriv liten förpackning! Tänkbara alternativ kan vara t.ex. Zolpidem, Propavan. Till äldre kan låg dos Oxascand vara ett tillfälligt alternativ.

Läkemedelsverket, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 april 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyhetsbrev februari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

27 februari 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nytt uthopp till Pascal

11 januari 2019

Från och med nu finns ett uthopp till Pascal under Meny/Läkemedel i Cosmic.