Fler nyheter

5 december 2018

Brist på Stesolid Novum

Stesolid Novum (diazepam) injektionsvätska 5mg/ml är restnoterad och beräknas åter i början av januari 2019.

Det finns inga andra utbytbara preparat i samma beredningsform men i de flesta fall kan Midazolam injektionsvätska ersätta Stesolid Novum. 

I dagsläget är det dock ingen akut brist på Stesolid Novum på sjukhusen i Kronoberg. 

Vid eventuella frågor kontakta Läkemedelsenheten (7990).

Relaterade nyheter

Brist på influensa- och pneumokockvaccin

20 november 2018

Vaxigrip Tetra ersätts av Influvac Tetra vid beställning.

Tillfälligt ändrade stopp- och leveranstider under jul och nyår

19 november 2018

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer Apotekstjänst tillfälligt ändra sina leveranstider.

Dosförpackade läkemedel: tillfälligt ändrade stopp- och leveranstider under jul och nyår

19 november 2018

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer Apotekstjänst tillfälligt ändra sina leveranstider.

Information gällande förfyllda antibiotikasprutor!

9 november 2018

Det har visat sig att den slutna konnektorn från Braun som används vid antibiotikablandning inte är kompatibel med Nexivas injektionsmembran.