Fler nyheter

14 juni 2019

Brist på Vancomycin infusionsvätska

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Företagen som tillverkar läkemedlet har ingen säker prognos för när tillgången kan garanteras.

Tillgången på sjukhusen i Kronoberg är för tillfället mycket begränsad och alla tillgängliga förpackningar finns på avdelning 17 i Växjö och i den gemensamma läkemedelsautomaten i Ljungby.

I den bristsituation som råder ska Vancomycin endast ordineras efter kontakt med infektionskonsult (tel: 9634, jourtid: 05293).

Vid eventuella frågor kontakta Läkemedelsenheten (tel 7990)

Relaterade nyheter

Rehydrex med glucos 25mg/ml inf-vätska utgår

13 juni 2019

Ersätts av Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska.

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)