Fler nyheter

14 juni 2019

Brist på Vancomycin infusionsvätska

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Företagen som tillverkar läkemedlet har ingen säker prognos för när tillgången kan garanteras.

Tillgången på sjukhusen i Kronoberg är för tillfället mycket begränsad och alla tillgängliga förpackningar finns på avdelning 17 i Växjö och i den gemensamma läkemedelsautomaten i Ljungby.

I den bristsituation som råder ska Vancomycin endast ordineras efter kontakt med infektionskonsult (tel: 9634, jourtid: 05293).

Vid eventuella frågor kontakta Läkemedelsenheten (tel 7990)

Relaterade nyheter

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Byte från Mycamine till Cancidas

27 september 2019

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion