Fler nyheter

3 februari 2020

Byte av rör för 25-OH Vitamin D

Från och med 2020-02-11 byter vi rör till serumrör med gel (guldgul kork) för analysen 25-OH Vitamin D. Analysen byter då också namn från P-25-OH Vitamin D till S-25-OH Vitamin D.

Förändringen genomförs på initiativ av vår instrumentleverantör för att öka kvaliteten på provsvaren.

Tills nya pappersremisser tryckts upp ska kunder som använder sådana skriva” S-25-OH Vitamin D” på en etikett med tom rad och klistra den på ett serumrör med gel (guldgul kork).

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Susanna Bergqvist

Områdesansvarig biomedicinsk analytiker, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Information om drogtester (Ljungby)

31 januari 2020

I Växjö finns U-Amfetamin (screen), U-Bensodiazepiner (screen), U-Kannabinoid (screen), U-Kokain (screen) och U-Opiater (screen) tillgängliga dygnet runt och akut, vilket är en mycket god tillgängligh...

Kompletterande information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

28 januari 2020

Fr. o. m 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic, se laboratoriemeddelande 2020-01-13.

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.

Patientnära analys av D-Dimer utgår

19 december 2019

Upphandlad test för patientnära analys (PNA) av D-Dimer har utgått och den ersättningsprodukt som vi erbjudits uppfyller inte våra krav. Det innebär att vi nu inte har någon ny PNA-analys för D-Dimer...