Fler nyheter

27 september 2019

Byte från Mycamine till Cancidas

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion

Vid behandling av misstänkt eller verifierad invasiv svampinfektion används ofta en echinokandin. I Region Kronoberg har Mycamine (mikafungin) använts i första hand (normaldos 100 mg x 1) och en av anledningarna har varit priset.

Nu har priserna för echinokandinerna ändrats efter upphandling, vilket innebär att Cancidas (kaspofungin) är det klart billigaste alternativet. I de flesta fall är echinokandinerna helt utbytbara och därför är det rimligt att övergå till Cancidas som förstahandsval när man önskar använda en echinokandin.

Cancidas doseras i normalfallet med en laddningsdos på 70 mg dag 1 och därefter ges underhållsdos på 50 mg en gång dagligen. Om patienten väger mer än 80 kg ges underhållsdos på 70 mg.

I samtliga fall där invasiv svampinfektion misstänks eller påvisas bör infektionskonsult rådfrågas.

Under en övergångsperiod kan det fortfarande vara aktuellt att använda Mycamine så länge det finns i lager på sjukhusen. Läkemedelsenheten ser till att Cancidas ersätter Mycamine i basförråden på berörda avdelningar.

 

Läkemedel

Styrka

Pris

Cancidas (kaspofungin)

50 mg

785 kr

Cancidas (kaspofungin)

70 mg

1080 kr

Mycamine (mikafungin)

100 mg

1500 kr

 

Vid frågor kontakta läkemedelsenheten, tel: 0470 - 58 79 90.

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2020

23 januari 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.