Fler nyheter

4 oktober 2019

Cosmicuppgradering vecka 45: driftstopp och nyheter

Den planerade tiden för driftstoppet under uppgraderingen av Cosmic i vecka 45 är nu bestämd. Vi vet också vilka nyheter som kommer med uppgraderingen. Lägg en halvtimma på att gå igenom informationsmaterialet!

I slutet av vecka 45 kommer en större Cosmicuppgradering att göras. Enligt planeringen kommer uppgraderingen innebära ett driftstopp från fredag 8 november kl 20.30 till lördag 9 november kl 13.00.

Uppgraderingen innebär främst att ”teknik i bakgrunden” förändras men en del nyheter kommer, bland annat i modulerna:

  • Läkemedel
  • Vårddokumentation
  • Patientöversikt
  • Resursplanering och vårdadministrering
  • Remiss

Alla Cosmicanvändare behöver gå igenom materialet där nyheterna presenteras. Detta beräknas ta cirka 30 minuter. 

Informationsmaterial med nyheterna i Cosmic R8.2.02

I informationsmaterialet finns även hänvisningar till e-learningfilmer som du kan se vid behov.

Cosmicsidan på vårdgivarwebben

 

För superanvändare ordnas även visningstillfällen under 41-43.

Relaterade nyheter

Nu startar funktionen ePed i Cambio Cosmic

12 september 2019

ePed står för Erfarenhet- och evidensbaserad databas för läkemedel till barn och är en nationell kunskapskälla. I ePed ingår rimlighetskontroll och läkemedelsinstruktioner som ger stöd vid ordination,...

Användare utbildas inför Cosmicuppgradering

30 augusti 2019

I slutet av vecka 45 kommer en större uppgradering av Cosmic. Medarbetare som arbetar i Cosmic behöver få tid att utbildas i de nya funktionerna.

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.