Fler nyheter

4 oktober 2019

Cosmicuppgradering vecka 45: driftstopp och nyheter

Den planerade tiden för driftstoppet under uppgraderingen av Cosmic i vecka 45 är nu bestämd. Vi vet också vilka nyheter som kommer med uppgraderingen. Lägg en halvtimma på att gå igenom informationsmaterialet!

I slutet av vecka 45 kommer en större Cosmicuppgradering att göras. Enligt planeringen kommer uppgraderingen innebära ett driftstopp från fredag 8 november kl 20.30 till lördag 9 november kl 13.00.

Uppgraderingen innebär främst att ”teknik i bakgrunden” förändras men en del nyheter kommer, bland annat i modulerna:

  • Läkemedel
  • Vårddokumentation
  • Patientöversikt
  • Resursplanering och vårdadministrering
  • Remiss

Alla Cosmicanvändare behöver gå igenom materialet där nyheterna presenteras. Detta beräknas ta cirka 30 minuter. 

Informationsmaterial med nyheterna i Cosmic R8.2.02

I informationsmaterialet finns även hänvisningar till e-learningfilmer som du kan se vid behov.

Cosmicsidan på vårdgivarwebben

 

För superanvändare ordnas även visningstillfällen under 41-43.

Relaterade nyheter

Ny dag för Cosmicuppgradering vecka 11

5 februari 2020

Dagen för uppgraderingen av Cosmic är ändrad. Istället för torsdag kväll kommer uppgraderingen att starta kl 22.00 fredagen den 13 mars. Driftavbrottet beräknas pågå mellan 22.00-04.00.

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.