Fler nyheter

22 januari 2019

Dags att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt

Nu är det möjligt att söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt från Region Kronobergs interna FoU-medel. Till vårens utlysning finns totalt 3 765 000 kronor anslaget. Sista ansökningsdag är 1 mars.

I en extra satsning under år 2018-2020, med ytterligare en miljon kronor per år, vill Region Kronoberg stimulera medarbetare till att söka medel. Även maxbeloppet är höjt till 400 000 kr för forskningsprojekt och 100 000 kr för utvecklings-, och förbättringsprojekt. Är du regionanställd eller anställd på en vårdenhet som Region Kronoberg har avtal med, är du välkommen att söka.

Läs mer och ansök:

Sidan för FoU-medel, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)