Fler nyheter

20 februari 2019

Din guide till vården i Kronoberg

Nu finns Din guide till vården i väntrummen runt om i länet. Patienter får gärna ta ett exemplar hem.

Din guide till vården innehåller information till invånare om de rättigheter man har som patient samt kontaktuppgifter till vården. För att nå mottagningar som inte finns med i Din guide hänvisar vi till 1177 Vårdguiden på webben, hitta vård.

Om du behöver fler ex, ring 0470 58 85 05.

Har du synpunkter på Din guide till vården, kontakta Det här är en e-postadress