Fler nyheter

21 maj 2019

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)

Fredagen den 24:e Maj kommer en planerad uppgradering att ske på Region Kronobergs system för Akutlarm och Överfallslarm på CLV.

Akutlarm

Detta avbrott berör larm från de 5 larmtablåer som finns på Akuten, AVA, IVA, HIA och BB/Förlossning. Under tiden för driftavbrottet går det ej att trycka larm på larmknappar utan larm rings ut till respektive larmmottagare.

Personal från IT kommer att finnas på plats vid respektive larmtablå för att hjälpa till med att ringa ut eventuella larm till mottagarna.

Ni som är larmmottagare ( dvs Ni som under avbrottet har jour och bär på akutlarmstelefoner på CLV ), kommer under avbrottet att bli larmade via ett vanligt telefonsamtal och ej via ett textmeddelande. Telefonsamtalet vid ev. larm rings till ”vanliga” akutlarmstelefonen. 

Överfallslarm

Under tiden för driftavbrottet kommer överfallslarm via fast larmknapp eller via larmknapp på DECT-telefon inte att fungera.

Reservrutin under driftavbrott är att ringa väktare på tel. 9480 för att larma.

För mer information

Om Ni har frågor avseende driftavbrottet kontakta Mats Strömberg tel. 6712 eller Ulrik Wahlström tel. 8966.

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.