Fler nyheter

21 maj 2019

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)

Fredagen den 24:e Maj kommer en planerad uppgradering att ske på Region Kronobergs system för Akutlarm och Överfallslarm på CLV.

Akutlarm

Detta avbrott berör larm från de 5 larmtablåer som finns på Akuten, AVA, IVA, HIA och BB/Förlossning. Under tiden för driftavbrottet går det ej att trycka larm på larmknappar utan larm rings ut till respektive larmmottagare.

Personal från IT kommer att finnas på plats vid respektive larmtablå för att hjälpa till med att ringa ut eventuella larm till mottagarna.

Ni som är larmmottagare ( dvs Ni som under avbrottet har jour och bär på akutlarmstelefoner på CLV ), kommer under avbrottet att bli larmade via ett vanligt telefonsamtal och ej via ett textmeddelande. Telefonsamtalet vid ev. larm rings till ”vanliga” akutlarmstelefonen. 

Överfallslarm

Under tiden för driftavbrottet kommer överfallslarm via fast larmknapp eller via larmknapp på DECT-telefon inte att fungera.

Reservrutin under driftavbrott är att ringa väktare på tel. 9480 för att larma.

För mer information

Om Ni har frågor avseende driftavbrottet kontakta Mats Strömberg tel. 6712 eller Ulrik Wahlström tel. 8966.

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?