Fler nyheter

20 februari 2019

Få överbeläggningar på sjukhusen i Kronoberg

Under 2018 minskade Region Kronoberg andelen överbeläggningar från 4.1 procent till 2.7 procent. Därmed är Kronoberg en utav regionerna i landet som har minst överbeläggningar.

Siffror från Sveriges kommuner och landsting visar att antalet överbeläggningar har ökat nationellt, från 4.3 procent 2017 till 4.8 procent 2018. Överbeläggningarna i Kronoberg har istället minskat med hela 1.4 procent under samma period.

Det känns riktigt bra. Det ger oss bättre förutsättningar att kunna erbjuda en trygg och säker vård och en god arbetsmiljö, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Resultatet i Kronoberg beror på flera insatser.

Vi har under lång tid arbetat för att optimera våra processer. Det handlar om vad vi gör när patienten kommer till oss, är inlagda hos oss och skrivs ut från sjukhuset. Vi jobbar till exempel med trygg och säker utskrivning och har ett gott samarbete med kommunerna. Det senaste året har vi också justerat vår registrering enligt övriga landet.

Det är också tack vare fantastiskt teamarbete på sjukhusen och vassa vårdplatskoordinatorer som vi lyckas hålla nere antalet överbeläggningarna, trots att vi ibland har högt tryck på avdelningarna.

Överbeläggning innebär att en patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller socialstyrelsens krav på "disponibel vårdplats", vilket handlar om utrymmet runt sängen, utrustning och bemanning.