Fler nyheter

26 november 2018

Filer gallras i e-tjänsterna

Som en följd av den nya dataskyddsförordningen kommer 1177 Vårdguiden radera ärenden och meddelanden i e-tjänsterna.

Det innebär att ärenden och meddelanden som är två år eller äldre kommer att raderas i mars 2019. Tiden två år räknas från den senaste händelsen på personalsidan. Det betyder att även öppna ärenden som har blivit gamla raderas.

Information till invånare

Information till invånare kommer att finnas i e-tjänsterna från och med den 4 december 2018. Detta för att ge invånare möjlighet att i god tid uppmärksamma förändringen. Observera att ärenden och meddelanden som raderas försvinner för både invånare och dig som jobbar i e-tjänsterna. Det går därför inte att söka ärenden som är äldre än två år efter att gallringen har gjorts.

Vid frågor, vänligen kontakta supporten.
E-post Det här är en e-postadress
Telefonnummer 0771 - 25 10 10

Riktlinje för hur vi hanterar elektronisk korrespondens från patient