Fler nyheter

5 februari 2020

Filmserie: Vad är patientkontrakt?

Nu startar vår filmserie om patientkontrakt. Filmerna kommer att beskriva vad patientkontrakt är men också ge exempel på från verksamheter inom Region Kronoberg som redan börjat arbeta med patientkontrakt. Ni kommer också få träffa två patienter som ser många fördelar med införandet av patientkontrakt.

I del 1 får du veta vad patienkontrakt är och vilka fördelar Catrin Mård, verksamhetschef ser med arbetssättet.

Se alla filmer här

Modellen med patienkontrakt införs i hela landet enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR. Idén om patientkontrakt har kommit fram som en del i den omställning till en mer nära vård om pågår över hela landet. Tillgänglighet, samordning och delaktighet är en utmaning. Vården behöver bli mer personcentrerad och anpassas till dem den är till för och utvecklas i samverkan mellan patient och vårdgivare. Patientens egna resurser behöver tillvaratas för att stärka individens egen kraft samt frigöra resurser i vården till dem som behöver det. Patientkontraktet ska säkerställa att allt hänger ihop – gemensam överblick av planer och insatser som utgår från patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten.

Relaterade nyheter

Ändringar i läkemedelssortiment maj 2020

8 maj 2020

Sortimentsändringarna har gjorts med anledning av Rekommenderade läkemedel i Region Kronoberg 2020 och en ny vätskeupphandling som gäller från 1 april 2020. Se vilka ändringar som gjorts via länkade d...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 maj 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Handhygienens dag mer aktuell än någonsin

5 maj 2020

I dag är det handhygienens dag och Världshälsoorganisationens kampanj ”SAVE LIVES: Clean your hands” har aldrig varit mer aktuell.

Brist på Haldol inj 5 mg/ml

25 april 2020

Haldol (haloperidol) inj 5 mg/ml är restnoterat. Istället levereras finsk förpackning: Serenase (haloperidol) inj 5 mg/ml.