Fler nyheter

5 februari 2020

Filmserie: Vad är patientkontrakt?

Nu startar vår filmserie om patientkontrakt. Filmerna kommer att beskriva vad patientkontrakt är men också ge exempel på från verksamheter inom Region Kronoberg som redan börjat arbeta med patientkontrakt. Ni kommer också få träffa två patienter som ser många fördelar med införandet av patientkontrakt.

I del 1 får du veta vad patienkontrakt är och vilka fördelar Catrin Mård, verksamhetschef ser med arbetssättet.

Se alla filmer här

Modellen med patienkontrakt införs i hela landet enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR. Idén om patientkontrakt har kommit fram som en del i den omställning till en mer nära vård om pågår över hela landet. Tillgänglighet, samordning och delaktighet är en utmaning. Vården behöver bli mer personcentrerad och anpassas till dem den är till för och utvecklas i samverkan mellan patient och vårdgivare. Patientens egna resurser behöver tillvaratas för att stärka individens egen kraft samt frigöra resurser i vården till dem som behöver det. Patientkontraktet ska säkerställa att allt hänger ihop – gemensam överblick av planer och insatser som utgår från patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten.

Relaterade nyheter

Viktigt att du uppgraderar ditt e-tjänstekort/SITHS-kort

14 februari 2020

För att vi ska få en högre säkerhet på våra e-tjänstekort/SITHS-kort samt säkerställa att de fungerar mot lokala och nationella tjänster även framöver, behöver alla som har ett e-tjänstekort uppgrader...

130 000 kronor att söka för forskningsprojekt

13 februari 2020

FoU Kronoberg välkomnar nu bidragsansökningar för 2020. Fram till den 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård...

Nytt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 februari 2020

I april öppnar ett resurscentrum som ska ge stöd till yrkesverksamma som jobbar med våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är ett förbättrat och lik...

Rekommenderade läkemedel 2020

23 januari 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.