Fler nyheter

5 juni 2019

För dig som administrerar e-tjänster på 1177.se

Den nya ärendehanteringen startar från 10 juni.

 Lokala administratörer uppmanas att gå in i det nya personalverktyget före övrig personal den 10 juni, och se över mottagningens ärendetyper samt omvänt ärendeflöde (om ni använder detta).  Justera de ärendetyper som inte överförts korrekt vid behov.

Adressen till det nya personalverktyget är https://personal.1177.se/
• I samband med den första inloggning uppmanas alla användare se över sina personliga inställningar.
• Ändring av behörigheter och personliga inställningar som har gjorts i nuvarande personalverktyg efter den 28 maj behöver göras om i det nya personalverktyget.
• Efter skiftet till det nya personalverktyget den 10 juni kommer alla nya ärenden att komma in till, hanteras och skapas i det nya personalverktyget.
• Ärenden som fortfarande är öppna i nuvarande personalverktyg den 7 juni då detta stängs ner före skifteshelgen ska efter 10 juni också hanteras och avslutas i nuvarande personalverktyg.
• Öppna ärenden som är skapade före den 13 mars kommer att avslutas automatiskt.
• För kännedom kommer invånare under en övergångsperiod att ha två inkorgar för ärenden, en som är kopplad mot nuvarande system och en som är kopplad mot den nya. Information som beskriver de båda kommer att finnas för invånaren.


Användarmanual och filmer för personal finns på vårdgivarwebben