Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 januari 2019

Förändringar i stödet till smärtpatienter – smärtmottagningen upphör

Smärtmottagningen i Region Kronoberg upphör måndag 4 mars 2019. Succesivt har/tar andra redan befintliga enheter över stödet till smärtpatienterna och erbjuder också konsultation till verksamheterna via telefon. Från den 4 februari tar palliativa teamet över malign smärta.

Ansvarsfördelning om vård och behandling av vuxna smärtpatienter enligt nedan:

 • Kronisk benign smärta >3 mån - genomfört april 2017
  Remitteras till rehabiliteringskliniken 
  Konsultation via telefon 58 22 50, vardagar 8-16

 • Akut/postoperativ smärta - start 4 mars 2019
  CLV: Kontakta IVA/postop via telefon 
  Konsultation via telefon 8330 ssk, 8299 läkare, dygnet runt
  LL: Kontakta IVA/UVA via telefon ingen förändring
  Konsultation via telefon 5165 ssk, 5162 läkare, dygnet runt

 • Malign smärta - start 4 februari 2019
  Remitteras till palliativa teamet (tidigare palliativa rådgivningsteamet) 
  Konsultation via telefon 58 7039, vardagar 8-12

 • Opioidberoende - genomfört 2016/2017
  Remitteras till vuxenpsykiatrin 
  Vuxenpsykiatrins uppdrag för patientgruppen är konsultativt

Beslut om förändrad ansvarsfördelning fattades i hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp december 2016, bland annat på grund av resursbrist samt tidigare otydlig ansvarsfördelning.

Större version av bilden, pdf, öppnas i nytt fönster