Fler nyheter

29 april 2019

Förändringsledare ska bidra till bättre resultat inom patientsäkerhet

Sedan 1 april har Region Kronoberg fem nyanställda förändringsledare. De ska stötta ansvariga för patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Här lär vi känna dem lite bättre.

De fem förändringsledarna tillsammans med verksamhetsutvecklare Elisabet Brücher.

Patientsäkerhetsrådet har tagit fram sex prioriterade områden för 2019*. Det är dessa sex områden som de fem förändringsledarna ska fokusera på i sitt stöd till verksamheterna. Förändringsledarna kommer att vara bollplan och strategisk resurs för cheferna och ansvariga för patientsäkerhetsarbetet. Målet är att respektive verksamhet ska nå bättre resultat inom de prioriterade områdena.

Förändringsledarna kommer att arbeta med patientsäkerhet under 40 procent av sin arbetstid. Övriga 60 procent arbetar de på sin ordinarie arbetsplats.

 

1. Var arbetar du när du inte är förändringsledare?

2. Vad innebär det område du ska jobba med?

3. Vad vill du uppnå som förändringsledare?

 

Linda Hördegård

Förändringsledare inom diagnostiska fel och brister

1. Jobbar på ambulansen i Växjö. Läser även en master i kvalitetsutveckling och ledarskap.

2. Området diagnostiska fel och brister innebär de fall där en patient får en utebliven, försenad eller felaktigt satt diagnos.

3. Jag vill uppnå en ökad patientsäkerhet och att alla medarbetare vet vad patientsäkerhet är och hur man kan påverka. Det är viktigt att förstå att allt vi gör inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhet. 

 

 

Jenny Lindberg

Förändringsledare inom patientsäkerhetskultur

1. Arbetar som sjuksköterska på allmänpsykiatrin i Växjö.

2. Patientsäkerhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och går in i de andra prioriterade områdena. Det kan till exempel handla om att förbättra patientens delaktighet i vården eller att se brister som förbättringsmöjligheter och inte som fel.

3. Jag tycker att det är väldigt spännande med utveckling och utvecklingsarbete. Handlar i grund och botten om att göra det bästa för patienterna. Det som måste genomsyra allt är vem vi är här för – för patienten.

 

 

Andreas Lind 

Förändringsledare inom kommunikation och dokumentation

1. Jag arbetar som logoped på familjehälsan.

2. Vi vet att kommunikation och dokumentation ofta ligger bakom inträffade händelser. Det kan handla om kommunikation mellan olika enheter och vårdgivare eller mellan vårdgivare och vårdtagare.

3. Det skulle vara kul att märka en större medvetenhet dels om att kommunikation ingår i allt vi gör och dels att vi som är i vårdyrket måste vara medvetna om vad vi kommunicerar eller inte kommunicerar.

 

Ingela Rehnström
och Lisa Holmqvist

Förändringsledare inom vårdrelaterade infektioner

1. Ingela arbetar som dialyssjuksköterska och på njursviktsmottagningen i Växjö.

Lisa jobbar som avvikelse- och patientsäkerhetssamordnare på medicinkliniken i Ljungby.

2. Vårdrelaterade infektioner innebär infektioner som patienten drabbas av i sjukvården.

3. Att vi, tillsammans med verksamheterna, minskar VRI och ger säkrare vård för medborgarna i vårt län. Vi tror att skapandet av ett patientsäkerhetsråd gör att uppdragen för oss förändringsledare blir tydligare och att de prioriterade områdena blir väl förankrade i regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

*De sex fokuserade områdena inom patientsäkerhetsarbetet för 2019 är:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Vårdprevention (frakturprevention, trycksår med mera)
  • Kommunikation/dokumentation
  • Patientsäkerhetskultur (bland annat patientmedverkan, anhörigmedverkan)
  • Diagnostiska fel
  • Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen

Relaterade nyheter

Informationstillfällen om influensavaccinering

12 september 2019

Smittskyddsenheten bjuder in till en informationseftermiddag angående säsongsinfluensavaccineringen där vi bland annat går igenom:

Ny utbildning gör sjuksköterskor till endoskopister

6 september 2019

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till endoskopist med bibehållen grundlön. I januari 2020 startar en uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi på Blekinge Tekniska...

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

30 augusti 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.