Fler nyheter

12 april 2019

Forskningsmedel till vård och hälsa i Kronoberg

Kronoberg får del av Familjen Kamprads stiftelse stöd till forskare som har enkla lösningar på komplexa problem i sjukvården.

Det är väldigt glädjande att vi får det här stödet i vårt viktiga utvecklingsarbete. Vi behöver ständigt utveckla vår verksamhet i samverkan med andra vårdaktörer och akademin för att möta kronobergarnas behov, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Bland de projekt som beviljades medel från Kampradstiftelsen så har forskare från FoU Kronoberg medverkat i följande tre ansökningar:

1.     Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancer­vården

Fredrik Nilsson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, professor i allmänmedicin Hans Thulesius, Det här är en e-postadress.

Projektet genomförs i samverkan med Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

2.     Förbättrat vårdflöde mellan primärvård och specialistvård för demens­sjukdomar: fokus på nya metoder för enkel och korrekt diagnostik

Oskar Hansson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor - Professor i allmänmedicin Hans Thulesius, Det här är en e-postadress.

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Alzheimer Sverige, patient- och anhörig­organisation och Förening för Kognitiv medicin

3.     Tillitskapande organisering: gränsöverskridande koordinering för barns bästa

Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, PhD leg psykologer Pamela Massoudi, Det här är en e-postadress, och Karin Pernebo, Det här är en e-postadress. Projektet genomförs i samverkan med Region Kronoberg, åtta primär­kommuner, Polisen och Jönköping academy for improvement of Health and Welfare.
Läs mer om Barnens bästa gäller! i Kronoberg: http://www.regionkronoberg.se/barnens-basta-galler/

 

Bland de projekt som beviljades medel från Kampradstiftelsen så är Region Kronoberg samverkanspart i ytterligare två ansökningar: 

1.     Svårläkta sår – samskapande lösning för en personlig egenvårds­planeringsprocess för att förebygga återfall

Cecilia Fagerström, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med landsting och kommuner i Blekinge län, Region Kronoberg och Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge Tekniska Högskola

2.     Implementation and evaluation of Primary Care Behavioral Health

Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med Karolinska Institutet, Region Kronoberg, Capio Närsjukvård, Landstingen Öster­götland och Sörmland Beteendefokus AB

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.